לעמוד הבית Link to The Hebrew University of Jerusalem's Home Page
links media memories' book registration form search relatives
about the research
  מתוך ארכיון הצילומים הלאומי  

 

 

פרטים אישיים

שם שם משפחה קודם
כתובת נוכחית
טלפון דואר אלקטרוני
משלח יד נוכחי

 

פרטים על השרות במסגרת המבצע לביעור הבערות

שנת גיוס יחידה שנת שחרור
שם יישוב בו לימדת
ארץ המוצא של התושבים
תקופת הוראה
שם יישוב בו לימדת
ארץ המוצא של התושבים
תקופת הוראה
האם היו מורות אחרות ביישוב לפניך? פרטי במידה וידוע לך
האם זכורים לך שמות של מורות אחרות ביישוב/ים? המידע יעזור לאתר מורות או תלמידות אחרות*

* שמות האחרים שתמסרי יופיעו באתר רק בהסכמתם
האם תסכימי ששמך יופיע באתר כדי שאחרים יוכלו לחפש ולמצוא אותך? כן לא
     אם כן, האם תרצי שכתובת הדואר האלקטרוני שלך תופיע באתר כדי שאחרים יוכלו ליצור איתך קשר ישירות? כן לא

 

האם תסכימי לעזור בהשלמת המידע לצרכי המחקר?

האם תסכימי למלא שאלון מפורט יותר? כן לא
האם תסכימי להשתתף בראיון אישי? כן לא